Ceník za pronájem nebytových prostor

Služby dle tohoto ceníku se poskytují organizacím pracujícím s dětmi a mladistvými za účelem školních a volnočasových aktivit v rozsahu maximálně 10 hod/týdně.
 
Společenský sál                              250,- Kč/hod.
Tělocvična                                         260,- Kč/hod.
Zrcadlovka velká                             200,- Kč/hod.
Zrcadlovka malá                              100,- Kč/hod.
Výtvarná pracovna velká               170,- Kč/hod.
Výtvarná pracovna malá                100,- Kč/hod.
Herna stolního tenisu                     230,- Kč/hod.
Klubovna Rarášek                           170,- Kč/hod.
 
Další služby: použití hudební aparatury v sále – 80,--Kč/hod., použití ubrusů – 15,--Kč/ks

V ceně jsou zahrnuty provozní náklady spojené s užíváním místnosti / veškerá energie, úklid, údržba, opravy a další náklady/ a užívání společných prostor.

Služby dle tohoto ceníku se poskytují organizacím pracujícím s dětmi a mladistvými za účelem školních a volnočasových aktivit v rozsahu maximálně 10 hod/týdně.


Otevřené vstupy pro veřejnost – Herna stolního tenisu – Platba 10,- Kč/hodina/osoba
Pondělí                      8:00 - 13:00 hodin
Středa                       8:00 - 13:00 hodin
Čtvrtek                      8:00 - 13:00 hodin
Pátek                         8:00 - 13:00 hodin