Výroční zpráva střediska 2017-2018


Asterix-středisko volného času Havířov,příspěvková organizace


Schváleno ped. poradou 6. 11. 2018


Předkládá : Bc. Eva Kiedroňová
ředitelka SVČ Asterix


V příloze naleznete plnou verzi výroční zprávy.