Co se děje - novinky

Hledáme vedoucí tanečního kroužku „Dancing“, který je zaměřen na arobic, disco, mažoretky aj. taneční styly. Konaní každý čtvrtek - v čase dle domluvy.
Info u Lenky Švecová - 732 981 882


Více informací

 

Všechny novinky...

Kontaktní informace

Asterix, příspěvková organizace
středisko na ul. M.Kudeříkové 14

M.Kudeříkové 14
736 01 Havířov - Město
IČO: 75085747

tel: +420 59 681 10 31
e-mail: info@svcha.eu

TOPlist

Více info...

Podmínky účasti a organizační zajištění letního integrovaného

rekondičního pobytu dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich

zákonných zástupců pro rok 2017


1. Účastníci a délka pobytu:

  • 20 dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich zákonný zástupce nebo osobní asistent či osoba blízká na základě plné moci zákonného zástupce,
  • 6 pracovníků (1 hlavní vedoucí, 1 speciální pedagog, 1 zdravotní dozor, 3 asistenti),
  • v délce 7 dnů.

2. Místo pobytu: Beskydy, Horní Bečva, RS Retaso
3. Termín: 15. 7. - 22. 7. 2017
4. Financování: pobyt je 100 % hrazen z rozpočtu statutárního města Havířova
5. Podmínky účasti:
a) účastník má trvalé bydliště na území města Havířova k datu zápisu na rekondiční pobyt,
b) účastník je dítětem od 6 do 26 let věku,
c) účastník je:

  • osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP),
  • nebo osobou se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P),
  • nebo osobou, která je podle zákona o sociálních službách považována pro účely příspěvku na péči za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve II. až IV stupni závislosti,
  • nebo osobou, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
Přednostně budou přijímáni účastníci a jejich zákonní zástupci, kteří se pobytu v roce 2016 neúčastnili.
Zápis: v úterý 2. 5. 2017 od 15 do 18 hod. ve středisku Asterix na ul. M. Kudeříkové 14.
Info: tel.: 596 811 031, mail: lenka.vavreckova@svcha.eu
 
Počet přečtení: : 406x

DALŠÍ ČLÁNKY