Novinky

25.01.2019 Tábory 2019 zveřejněny.

V kategorii Tábory jsou již zveřejněny letní pobytové a příměstké tabory na léto 2019. Přihlášku a další potřebné dokumety najdete v “Tábory“ => “Ke stažení“.

Mikuláš a nadílka

02.01.2019 V den sv. Mikuláše podle tradice obchází Mikuláš společně s čertem a andělem rodiny s dětmi. Ani na SVČ Asterix však letos Mikuláš nezapomněl a ve dnech 5. - 6. 12. 2018 navštívil děti v kroužcích ve středisku Na Nábřeží. Akce s názvem „Mikuláš naděluje v zájmovém útvaru“, byla určena všem dětem, které se aktivně účastní zájmových kroužků. Mikulášská výprava se k nám vydala, aby zjistila, jaké kroužky děti navštěvují a jak probíhá činnost v nich. Protože se děti na příchod Mikuláše s čertem a andělem velmi těšily a věděly, že určitě dorazí, měly možnost se předem připravit, aby měly výpravě co předvést. Mikuláš mohl ocenit krásná taneční vystoupení, připravené básničky, písničky, obrázky nebo ukázky aktivit, které v daném kroužku děti dělají. Pro děti měl na oplátku připravenou hru a sladkou nadílku. Mikuláš ale myslí na všechny děti a tak nepřišly zkrátka ani ty děti, které v těchto dnech neměly kroužek a tak sladká odměna s pozdravem od Mikulášské výpravy byla poslána dětem po vedoucích, kteří vše svědomitě předali. Na organizaci akce se podíleli pedagogové z oddělení TV a PPČ. Akci si dle úsměvů a nadšení užili nejen děti, ale i Mikuláš, anděl i čert. Děkujeme za krásné ukázky činnosti a radost. Budeme se zase těšit za rok.