Novinky

04.01.2021 Uzavření střediska

Vzhledem rozhodnutí vlády je momentáolně činnost kroužků přerušena od 4. 1. do 10. 1. 2020. O změně vás budeme informovat.

21.09.2020 Uzavření heren

Upozornění pro návštěvníky střediska Asterix – SVČ Havířov, p. o., že po dobu zhoršené epidemiologické situace v ČR NEBUDOU herny a otevřené kluby pro děti a mládež do odvolání OTEVŘENY. Děkujeme za pochopení.

01.09.2020 Online přihlašování

Na kroužky na školní rok 2020/2021 se mužete přihlásit i přes internet. Více informací najde v záložce “Vstup od klientského centra“.

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU STŘEDISEK

06.05.2020 Vážení rodiče, zákonní zástupci, účastníci zájmového vzdělávání,
 
jak jste jistě zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám sdělujeme, že i Asterix – SVČ Havířov, p. o.  znovu otevírá vybrané zájmové kroužky. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínkách účasti (dále jen „pokyny“), provozní řád a čestné prohlášení naleznete zde.
 
Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.