Novinky

25.01.2019 Tábory 2019 zveřejněny.

V kategorii Tábory jsou již zveřejněny letní pobytové a příměstké tabory na léto 2019. Přihlášku a další potřebné dokumety najdete v “Tábory“ => “Ke stažení“.

Havířovská liga základních škol

HAVÍŘOVSKÁ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 
            Soutěže havířovské ligy základních škol mají dlouholetou tradici a jsou určené žákům základních škol I. i II. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
            Během školního roku se uskutečňuje zhruba 34 soutěží, které jsou rozdělené do kategorií.
            Organizátorem soutěží je Asterix – středisko volného času Havířov, p. o. ve spolupráci se základními školami, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ Na Nábřeží, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ F. Hrubína, ZŠ K. Světlé, ZŠ Moravská, ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ Gorkého.
            Vítězové na prvních třech místech si z každé soutěže odnášejí věcné odměny, sladkost a v neposlední řadě diplom pro školu. Body z jednotlivých soutěží se zúčastněným školám přičítají do celkového hodnocení, kdy jsou pak vždy ti nejlepší na konci školního roku odměněni finančním příspěvkem za přispění Magistrátu města Havířova.
            Turnajů a soutěží se účastní zhruba 3.500 žáků z 20 havířovských škol.