Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 78

3D modelování a tisk

PO 16:00-18:00

Věk 10-18

1 400 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

3 D modelování a tisk: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří se zajímají o 3D tisk a všechny úkony s tím spojené. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Kroužek vede děti k rozšiřování znalostí a vědomostí v oblasti 3D modelování. Děti se naučí pracovat s 3D tiskárnou a všechny své výrobky si následně odnášejí domů. Lektor tohoto kroužku je dlouholetým pedagogickým pracovníkem.

Agility I

ČT 15:30-18:00

Věk 11-18

2 900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kynologický kroužek je určen dětem od 11 let, které se chtějí věnovat sportu agility. Lekce budou probíhat na kynologickém cvičišti v Horní Suché (září až listopad a duben až červen), v SVČ Asterix, Na Nábřeží (v prosinci a za nepříznivého počasí) a měsících leden až březen v koňské hale na Pašůvce v Horní Suché. Začátek a konec kroužku je vždy v místě konání. Pes musí mít základní poslušnost a musí být ovladatelný. Lekce je rozdělena na několik částí. Začíná se stavbou parkuru či sekvence, poté teorií a naučením trati bez pejska a přípravou na běh - rozcvičení dětí i pejsků. Následuje individuální práce prokládaná pauzami dle potřeb dítěte a psa a končí se úklidem překážek. Děti se naučí při práci se psem samostatnosti, trpělivosti, důslednosti, prohloubí si znalosti o psech, naučí se pejska správně motivovat, aby získaly jeho maximální pozornost. Díky agility si zlepší fyzickou kondici, rozvíjí se jejich sebedůvěra a strategické myšlení. Děti čekají soutěže i možnost podívat se, jak probíhají oficiální zkoušky a závody agility, které klub v Horní Suché každoročně pořádá.

Agility II

PO 15:30-18:00

Věk 11-18

2 900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kynologický kroužek je určen dětem od 11 let, které se chtějí věnovat sportu agility. Lekce budou probíhat na kynologickém cvičišti v Horní Suché (září až listopad a duben až červen), v SVČ Asterix, Na Nábřeží (v prosinci a za nepříznivého počasí) a měsících leden až březen v koňské hale na Pašůvce v Horní Suché. Začátek a konec kroužku je vždy v místě konání. Pes musí mít základní poslušnost a musí být ovladatelný. Lekce je rozdělena na několik částí. Začíná se stavbou parkuru či sekvence, poté teorií a naučením trati bez pejska a přípravou na běh - rozcvičení dětí i pejsků. Následuje individuální práce prokládaná pauzami dle potřeb dítěte a psa a končí se úklidem překážek. Děti se naučí při práci se psem samostatnosti, trpělivosti, důslednosti, prohloubí si znalosti o psech, naučí se pejska správně motivovat, aby získaly jeho maximální pozornost. Díky agility si zlepší fyzickou kondici, rozvíjí se jejich sebedůvěra a strategické myšlení. Děti čekají soutěže i možnost podívat se, jak probíhají oficiální zkoušky a závody agility, které klub v Horní Suché každoročně pořádá.

ART Přípravka na SUŠ

ČT 16:30-18:30

Věk 6-15

2 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

ZÚ pod vedením Tomáše Mendla je určen pro žáky připravující se na talentové zkoušky na střední umělecké školy a také pouze pro zdokonalení se ve výtvarné tvorbě. Seznámíme se s „Perspektivou“, optickým jevem, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. „Barevnou perspektivou“, kdy barvy v popředí jsou kontrastnější, barevně sytější než v pozadí. Dále pak si vyzkoušíme kresbu hlavy (portrét dle kánonu) a postavu, „Kompozici“ nebo pravidla kompozice, to je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle, grafickém designu, malbě a sochařství. Pravidla obsahují různá doporučení, jako například soustředit hlavní motiv na geometrický střed, nebo do některé z třetin nebo na „Zlatý řez“. Výtvarný program je možno upravit dle zájmu účastníků. Je možnost také využít práci s keramickou hlínou, výrobky a výtvarné dílka si odnesete domů.

Asterix Sporťák

PO 17:00-19:00

Věk 6-13

950 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

ZÚ pro žáky 2. - 9. tříd má již dlouholetou tradici. Je to sportovní kroužek v naší malé tělocvičně. Důraz je kladen na týmovou spolupráci, kamarádství a bezpečnost při dětských sportovních hrách. Po strečinku/protažení si účastníci vyzkouší řadu týmových her jako je fotbálek, vybíjená (záchranka), americká vybíjená, florbálek, basket, házenou, opičí dráhu, ringo a jiné. Tenisky na přezutí, ručník, pitíčko a dobrou náladu s sebou.

Ateliér radostné tvorby

ST 15:30-17:00

Věk 3-9

2 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Pro děti, žáky, kteří jeví zájem o výtvarnou výchovu a keramiku. Určeno dětem od 3let až po 1. třídu. Zájmový útvar pro 7 dětí s rodiči umožní seznámení s různými výtvarnými technikami, práci s keramickou hmotou, dekorování keramických výrobků, barevnou hrou, rukodělnou výtvarnou činností, základy kresby, malby, kreslení na kameny, výtvarné hry a další.

Badminton I.

ST 15:00-16:00

Věk 8-10

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro začínající hráče ve věku 8-10 let. Badminton patří mezi náročnější sporty a je to nejrychlejší raketový sport. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Hravou formou učíme děti základy badmintonu a jeho pravidla. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, hru a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton II.

ST 16:00-17:00

Věk 10-12

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určený pro začínající hráče ve věku 10-12 let. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Hravou formou učíme děti základy badmintonu a jeho pravidla. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, různé hry a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton III.

ÚT 16:00-17:00

Věk 13-15

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určený pro začínající hráče ve věku 13-15 let. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Hravou formou učíme děti základy badmintonu a jeho pravidla. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, hru a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton IV.

ST 17:00-18:00

Věk 8-10

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro mírně pokročilé hráče ve věku 8-10 let, kteří už kroužek badmintonu navštěvovali, nebo ovládají alespoň základní pravidla. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Hravou formou rozšiřujeme dovednosti a prohlubujeme základní prvky badmintonu. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, různé hry a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton V.

ÚT 15:00-16:00

Věk 11-13

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určený pro mírně pokročilé a pokročilé hráče ve věku 11-13 let, kteří už kroužek badmintonu navštěvovali, nebo již ovládají základní pravidla a údery. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Hravou formou rozšiřujeme dovednosti a prohlubujeme základní prvky badmintonu. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, různé hry a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton VI.

ÚT 17:00-18:00

Věk 14-17

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro velmi pokročilé hráče ve věku 14-17 let, kteří už kroužek badmintonu navštěvovali a velmi dobře ovládají pravidla a údery. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Rozvíjíme již naučené dovednosti a prohlubujeme znalost taktiky badmintonu. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, taktické rozhodování a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Barevná paleta

ST 16:30-18:00

Věk 6-10

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Barevná paleta je určená pro děti 6 - 10 let.Vedoucí: Mgr. Bohumila Frejvoltová Kohutová. V kroužku si vyzkoušíte land art, drip painting, frotáž, malování pomocí částí těla, přírodnin a další výtvarné techniky, základy kresby, malby, kreslení na kameny, malířské plátno i výtvarné hry.

Cvičení rodičů s dětmi M. Kudeříkové I.

ÚT 09:00-10:00

Věk 1-2

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 1 roku do 1,99 let. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení.

Cvičení rodičů s dětmi M. Kudeříkové II.

ÚT 10:00-11:00

Věk 2-3

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 2 let do 2,99 let. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení.

Cvičení rodičů s dětmi Na Nábřeží I.

ČT 09:00-10:00

Věk 1-2

1 150 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 1 roku do 1,99 let. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení.

Cvičení rodičů s dětmi Na Nábřeží II.

ČT 10:00-11:00

Věk 2-3

1 150 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 2 let do 2,99 let. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení.

Cvičeníčko se psy

ST 17:00-19:00

Věk 8-18

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Je určeno pro děti od 8 let, které mají svého pejska, chtějí ho naučit poslušnosti, trikům a mít ho dobře ovladatelného. V lekcích se budou děti se psem věnovat základním povelům poslušnosti jako je přivolání, odložení, pozice sedni, lehni, vstaň, chůze u nohy na vodítku i bez, trikům, posilování na balančních podložkách, nácviku překážek agility a mnoha dalším dovednostem. Lekce je rozdělena na dvě části. V první části děti předvedou, co pejsek umí a co jej naučily, důraz je kladen na přesné provedení cviků a zvyšuje se obtížnost. Pracuje se individuálně i ve skupince. Druhá část je věnována teorii, novým cvikům a dovednostem. Děti se naučí pejska správně motivovat, prohloubí si znalosti o psech, chovu, výstavách a psích sportech. Rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Divadelní a dramatický kroužek

ST 17:00-18:30

Věk 7-18

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Divadelní a dramatický: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří směřují svůj zájem k herectví a divadelnímu umění. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se v kroužku naučí podporovat pohybovou představivost a improvizaci. Naučíme se rozvíjet verbální, neverbální komunikaci a vyjadřovací schopnosti. Společně si zahrajeme hry a zažijeme spoustu legrace. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Dogfitness

ÚT 17:00-18:30

Věk 10-18

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 2 místa

Je určeno dětem od 10 let a jejich psům (vhodné pro mladé, ale i starší pejsky a také psí sportovce). Lekce jsou zaměřené na péči o kondici a pohybový aparát psa. Jedná se o cvičení na různých balančních podložkách, které pomáhají k zvýšení fyzické kondice, motoriky, soustředění a obratnosti pejska. Dogfitness je skvělou aktivitou pro zpestření volného času stráveného se psem a také perfektním cvičením pro psí sportovce. Lekce je rozdělena na několik částí. Začíná se rozcvičením psa a následuje práce na balančních podložkách a překážkách. Pracuje se individuálně i ve skupince. Pro děti je práce s živým tvorem velmi přínosná. Učí se být trpěliví, důslední a zodpovědní, naučí se pejska správně motivovat, rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace, samostatná práce a také si prohloubí znalosti o psech a psích sportech.

Dřevomodeláři

ST 16:00-18:00

Věk 8-18

1 600 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

Dřevomodeláři: kroužek je určený pro všechny zájemce, které baví pracovat se dřevem. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Také se ale naučí zručnosti a budou rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku. V kroužku budeme poznávat různorodé materiály a postupy práce. Budeme rozvíjet manuální zručnost a fantazii. Vyrobíme si výrobky jako např. poličky, hračky, bytové doplňky a další výrobky dle zájmu dětí. Kapacita kroužku je omezena na 9 dětí, tudíž je tak zajištěna i individuální práce s dětmi. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Elektro lego

ÚT 16:00-18:00

Věk 7-18

1 350 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Elektro lego: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří rádi staví ze stavebnic lego Technic. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také rozvíjí svou fantazii a kreativní tvoření. Děti začínají sestavováním stavebnic, ale také se mohou naučit motorizaci modelů a základům el. obvodů. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Flétna pro začátečníky

ÚT 15:00-16:00

Věk 5-10

1 300 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Novinka! Flétna pro začátečníky hledá kamarády 5 – 10 let, kteří se chtějí naučit hrát na flétnu nejen jednotlivé tóny, ale i skladbičky, písničky. Vhodné pro astmatiky. Flétničku zapůjčíme na školní rok. Novinka! Cvičení pro ženy 50+ je vhodné pro ženy, které si chtějí udržovat své tělo pružné. V kroužku se rozcvičíte, zacvičíte protahovací cviky, cviky z jógy, zacvičíte si s malými i velkými rehabilitačními míči, gumou a tyčemi.

Hra na kytaru

ST 16:00-17:00

Věk 6-15

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

V tomto zájmovém útvaru se účastníci seznámí se základy hry na kytaru. Korpus, krk, kobylka, struny – E, H, G, D, A, to jsou základní pojmy nástroje KYTARA. Se základními akordy, táborovými písněmi, společnou hrou, vás již seznámí vedoucí zájmového útvaru.

Chobot I

PÁ 15:00-17:00

Věk 7-12

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Chovatelský kroužek je určen pro děti od 7 do 12 let se zájmem o zvířata a přírodu. Je rozdělen převážně na tři části. Hlavní náplní bude péče a krmení našich zvířátek a čistění ubikací. Děti se budou starat o osmáky, morčata, činčily, křečky, králíka, andulky, myšky, potkánky a vodní želvy. V první části se mohou se zvířátky pomazlit a naučí se o ně pečovat (vyčesávání srsti, stříhání drápků, koupání činčil a osmáků, čištění ubikací). Druhá část je věnována krmení zvířat. V třetí části si s dětmi zahrajeme nějaké hry nebo se budeme věnovat teorii, kde se dozví vše potřebné k chovu a spoustu zajímavostí týkajících se domácích mazlíčků. S dětmi podnikneme i vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin s plněním úkolů a her s přírodovědnou tématikou. Navštíví různá chovatelská zařízení, výstavy či exkurze. Děti si rozvíjí kladný vztah k přírodě a živým tvorům, učí se zodpovědnosti, trpělivosti, rozvíjí svou komunikaci, samostatnou práci, ale i práci ve skupině.

Chobot II

ST 17:00-19:00

Věk 7-12

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Chovatelský kroužek je určen pro děti od 7 do 12 let se zájmem o zvířata a přírodu. Je rozdělen převážně na tři části. Hlavní náplní bude péče a krmení našich zvířátek a čistění ubikací. Děti se budou starat o osmáky, morčata, činčily, křečky, králíka, andulky, myšky, potkánky a vodní želvy. V první části se mohou se zvířátky pomazlit a naučí se o ně pečovat (vyčesávání srsti, stříhání drápků, koupání činčil a osmáků, čištění ubikací). Druhá část je věnována krmení zvířat. V třetí části si s dětmi zahrajeme nějaké hry nebo se budeme věnovat teorii, kde se dozví vše potřebné k chovu a spoustu zajímavostí týkajících se domácích mazlíčků. S dětmi podnikneme i vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin s plněním úkolů a her s přírodovědnou tématikou. Navštíví různá chovatelská zařízení, výstavy či exkurze. Děti si rozvíjí kladný vztah k přírodě a živým tvorům, učí se zodpovědnosti, trpělivosti, rozvíjí svou komunikaci, samostatnou práci, ale i práci ve skupině.

Chobot III

ÚT 17:00-19:00

Věk 7-12

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Chovatelský kroužek je určen pro děti od 7 do 12 let se zájmem o zvířata a přírodu. Je rozdělen převážně na tři části. Hlavní náplní bude péče a krmení našich zvířátek a čistění ubikací. Děti se budou starat o osmáky, morčata, činčily, křečky, králíka, andulky, myšky, potkánky a vodní želvy. V první části se mohou se zvířátky pomazlit a naučí se o ně pečovat (vyčesávání srsti, stříhání drápků, koupání činčil a osmáků, čištění ubikací). Druhá část je věnována krmení zvířat. V třetí části si s dětmi zahrajeme nějaké hry nebo se budeme věnovat teorii, kde se dozví vše potřebné k chovu a spoustu zajímavostí týkajících se domácích mazlíčků. S dětmi podnikneme i vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin s plněním úkolů a her s přírodovědnou tématikou. Navštíví různá chovatelská zařízení, výstavy či exkurze. Děti si rozvíjí kladný vztah k přírodě a živým tvorům, učí se zodpovědnosti, trpělivosti, rozvíjí svou komunikaci, samostatnou práci, ale i práci ve skupině.

Jóga pro děti

ÚT 15:00-16:00

Věk 7-12

850 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Kroužek jógy pro děti je určen všem ve věku od 7 do 12 let. Naučíme se objevovat své tělo, dech i mysl veselým a hravým způsobem. S pomocí jednoduchých her a obrázků děti získají lepší koordinaci, flexibilitu a soustředěnost. Jóga se nezaměřuje na vnější výsledky, soutěžení a na vítězství.

Jóga pro dospělé I.

ÚT 17:15-18:45

Věk 18-99

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Lekce jógy pro dospělé ve věku od 18 let. Jóga pro dospělé je vhodná pro všechny, kteří se chtějí protáhnout, zlepšit si flexibilitu, zapracovat na posílení svých svalů a pročistit hlavu.

Jóga pro dospělé II.

ČT 17:30-19:00

Věk 18-99

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Lekce jógy pro dospělé ve věku od 18 let. Jóga pro dospělé je vhodná pro všechny, kteří se chtějí protáhnout, zlepšit si flexibilitu, zapracovat na posílení svých svalů a pročistit hlavu.

Keramičtí žížaláci

ÚT 15:00-16:30

Věk 6-13

1 150 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Zde se naučíte základní techniky práce s keramickou hlínou, od nejjednodušších technik (nudličková technika, „Žížalky“) po složitější, jako je práce s plátem hlíny (vyvalování, modelování, lepení šlikrem, práce s formou). Po vysušení výrobku a prvním výpalu (tzv. střepu) pak budete barevně dekorovat výrobek glazurou či barvítky na keramiku. Po druhém výpalu si výrobky odnesete domů. Vyzkoušíte si také náročnější práci na hrnčířském kruhu.

Keramika 1

PO 15:00-17:00

Věk 7-14

1 250 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Keramika 1 je určená pro děti 7 – 14 let.Vedoucí: Mgr. Kristýna Klusová.Taky ti je příjemné pracovat s keramickou hmotou, tvarovat, modelovat vlastnoručně vytvořené misky, talířky, zvířátka, keramické obrazy a pak je nabarvit glazurou nebo dotvořit krásně barevným sklem? Kroužek je právě pro tebe. Spolu s kamarády si vytvoříme dárky a svou vlastní, reprezentativní výstavu.

Keramika 2

ÚT 16:30-18:00

Věk 4-7

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Novinka! Kroužek Keramika 2 je přípravka keramiky pro děti 4 – 7 let.Vedoucí Petra Piontková. Učíme se základům keramiky, tvarování, modelování, glazovat. Vytvoříme si výrobky z keramiky a pěknou výzdobu svého pokojíčku.

Keramika 3

ČT 15:00-17:00

Věk 7-14

1 250 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Keramika 3 je určená pro děti 7 – 14 let.Vedoucí: Lenka Švecová. Taky ti je příjemné pracovat s keramickou hmotou, tvarovat, modelovat vlastnoručně vytvořené misky, talířky, zvířátka, keramické obrazy a pak je nabarvit glazurou nebo dotvořit krásně barevným sklem? Kroužek je právě pro tebe. Spolu s kamarády si vytvoříme dárky a svou vlastní, reprezentativní výstavu.

Keramika 4

ST 15:30-17:00

Věk 5-7

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Novinka! Kroužek Keramika 4 je přípravka keramiky pro děti 5 – 7 let.Vedoucí: Lenka Švecová. Učíme se základům keramiky, tvarování, modelování, glazování. Vytvoříme výrobky z keramiky a pěknou výzdobu svého pokojíčku.

Keramika 5 (dospělí)

PO 17:00-19:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Keramika 5 dospělí Tvarování, modelování, glazování pro dospělé keramičky. Vedoucí: Mgr. Kristýna Klusová.

Keramika 6 (dospělí)

ST 17:00-19:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Keramika 6 dospělí Tvarování, modelování, glazování pro dospělé keramičky. Vedoucí: Petra Piontková.

Keramika dospělí

ÚT 17:00-19:00

Věk 15-99

3 500 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

ZÚ pro „dospělce“. Vyzkoušíte si práci s keramickou hlínou od nejjednodušších technik (příprava návrhu výrobku, nudličková technika, práce s plátem, vyvalování, obtiskování, modelování, lepení šlikrem), po složitější (dekorování glazurou, engobou, barvítky, výroba formy výrobku a odlévání, práce na hrnčířském kruhu, obtáčení, práce se šamotovu hlínou - výroba sošek). Po prvním výpalu, dekorováním výrobku a druhém výpalu v elektrické peci si výrobky odnesete domů. Počet účastníků je omezen na 10.

Keramika ZŠ G.Svobody

ST 14:00-15:30

Věk 6-13

1 150 Kč / rok

ZŠ Gen. Svobody

Obsazeno

Keramický kroužek určený pouze pro děti 1. - 9. tříd navštěvující tyto ZŠ přímo ve výtvarných pracovnách na ZŠ pod vedením Tomáše Mendla, pedagogického pracovníka SVČ Asterix -Havířov. Naučíme se techniky práce s keramickou hlínou, práce s glazurou a engobou. Výtvarné keramické dílka si odnesete po vypálení v elektrické peci domů.

Keramika ZŠ Moravská

ČT 14:00-15:30

Věk 6-13

1 150 Kč / rok

ZŠ Moravská

Přijímáme náhradníky

Keramický kroužek určený pouze pro děti 1. - 9. tříd navštěvující tyto ZŠ přímo ve výtvarných pracovnách na ZŠ pod vedením Tomáše Mendla, pedagogického pracovníka SVČ Asterix -Havířov. Naučíme se techniky práce s keramickou hlínou, práce s glazurou a engobou. Výtvarné keramické dílka si odnesete po vypálení v elektrické peci domů.

Kreslení 3D pery a modelování

PO 14:30-16:30

Věk 7-18

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Kreslení 3D péry a modelování: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří rádi kreslí, tvoří, vyrábí a rádi rozvíjí svou tvořivou fantazii. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také rozvíjí svou fantazii, kreativní tvoření a představivost. Děti se naučí pracovat s 3D péry a modelovat. Z kroužku si odnesou spoustu výrobků, od šperků, obrazů, budov, až po nejrůznější dekorace. Lektor tohoto kroužku je dlouholetým pedagogickým pracovníkem.

Kresleníčko

PO 15:30-17:00

Věk 6-15

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Pro žáky 1. stupně ZŠ, zájmový kroužek nejen ve výtvarné pracovně. Převážně výtvarný kroužek se věnuje základním výtvarným technikám kresby, malby, práci s keramickou hlínou, výtvarnou hrou, rukodělnou prací (výroba výtvarných, lepených, keramických dárečků, kombinovaných výtvarných technik - koláže, společné výtvarné práce aj.

Kreslíme, tvoříme, cvičíme

ČT 17:00-18:30

Věk 5-9

1 050 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Kreslíme, tvoříme, cvičíme – „KTC“ je kroužek pro děti 5 – 9 let.Vedoucí: Lenka Švecová. Také rádi kreslíte, tvoříte výrobky s různých materiálů, cvičíte a hrajete různé hry? Nemůžete se rozhodnout, co dělat raději? Tak jste našli kroužek určený právě pro vás! Přijďte mezi nás a vše si vyzkoušejte společně s kamarády.

Kuchtík I. M. Kudeříkové

ST 15:00-17:00

Věk 9-18

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Kuchtík I. – M. Kudeříkové: kroužek vaření pro děvčata i chlapce od 9 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí základy stolování a vaření, základy zdravé výživy, přípravu a úpravu jednotlivých jídel teplé i studené kuchyně, přípravu a pečení moučníků, vyhledávání a zakládání receptů a spoustu dalších užitečných činností v kuchyni. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Kuchtík II. M. Kudeříkové

ČT 15:00-17:00

Věk 9-18

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 2 místa

Kuchtík II. – M. Kudeříkové: kroužek vaření pro děvčata i chlapce od 9 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí základy stolování a vaření, základy zdravé výživy, přípravu a úpravu jednotlivých jídel teplé i studené kuchyně, přípravu a pečení moučníků, vyhledávání a zakládání receptů a spoustu dalších užitečných činností v kuchyni. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Kuchtík Na Nábřeží

ČT 16:00-18:00

Věk 9-15

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek vaření pro děvčata i chlapce od 9 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí základy stolování a vaření, základy zdravé výživy, přípravu a úpravu jednotlivých jídel teplé i studené kuchyně, přípravu a pečení moučníků, vyhledávání a zakládání receptů a spoustu dalších užitečných činnosti v kuchyni.

Kytara M. Kudeříkové

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-18

1 300 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Kytara - M. Kudeříkové: kroužek je určený pro holky i kluky od 8 let, jak pro začátečníky, kteří rádi hrají na kytaru, tak také pro pokročilé kytaristy, kteří by se chtěli něčemu přiučit a především se rozvíjet dále. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se v kroužku naučí akordy a hrát skladby na kytaru. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Latina tance

ÚT 16:30-19:00

Věk 6-15

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Latinskoamerické tance – Flodur, Floduráček

Lego robot

ST 16:00-18:00

Věk 9-18

1 350 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Lego robot: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o elektroniku a programování lego robotů. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také rozvíjí svou fantazii a kreativní tvoření, a v neposlední řadě se zdokonalují v programování a v práci s elektronikou. Děti si v kroužku budou programovat své roboty a naučí je se pohybovat a zvedat předměty. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Letečtí modeláři

PO 16:30-18:30

Věk 8-99

1 650 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

Letečtí modeláři: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o létající modely. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí zručnosti a rozvinou svou jemnou i hrubou motoriku. Budou sestavovat skutečně létající modely. Kroužek je určen pro letecké modeláře a to nejen pro začátečníky, ale i pokročilé. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje jako je např. nůž, pilník, pilka. Sestavíme si funkční modely všech kategorií (házedla, vystřelovadla, volné RC modely). Kapacita kroužku je omezena na 10 dětí, tudíž je tak zajištěna i individuální práce s dětmi. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Next Aerobic Stylers kids

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-10

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

Next Aerobic Stylers kids: Je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic, určený dětem ve věku od 6 do 10 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Lektorka je dlouholetý pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech.

Next Aerobic Stylers mini I.

ÚT 16:00-17:00

Věk 3-5

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Next Aerobic Stylers mini: Je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic, určený dětem ve věku od 3 do 5 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Lektorka je dlouholetý pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech.

Next Aerobic Stylers mini II.

ČT 17:00-18:00

Věk 3-5

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Next Aerobic Stylers mini: Je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic, určený dětem ve věku od 3 do 5 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Lektorka je dlouholetý pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech.

Plastikoví modeláři

ST 16:00-18:30

Věk 8-99

1 650 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

Plastikoví modeláři: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o modelářství. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Také se ale naučí zručnosti a budou rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku. V tomto kroužku si můžeš vyzkoušet stavbu plastikových modelů letadel, aut, bojové techniky, panoramat. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánků. Dozvíme se i něco z historie letectví a budeme se účastnit soutěží. Kapacita kroužku je omezena na 10 děti, tudíž je tak zajištěna i individuální práce s dětmi. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Předškoláček

ÚT 15:30-16:30

Věk 5-7

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

Předškoláček je určený pro děti 5 – 7 let, které se těší na příští rok do školy. Děti si potrénují dovednosti, které budou potřebovat u zápisu do 1. třídy. Procvičí si jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, orientaci v prostoru a v čase, správný úchop tužky, nůžek, budou malovat, tvořit a cvičit.Vedoucí: Lenka Švecová.

Přírodovědný kroužek ZŠ Mládežnická

ÚT 13:50-14:50

Věk 7-14

700 Kč / rok

ZŠ Mládežnická

Přijímáme náhradníky

Přírodovědný kroužek je určen pro žáky ZŠ Mládežnická se zájmem o přírodu ve věku 7 - 14 let. Hlavní náplní bude poznávání rostlin, stromů a zvířat, přírodovědné pokusy, na děti čeká spoustu her a plnění úkolů s přírodovědnou tématikou, péče o rybičky, pakobylky a strašilky. Děti si tak rozvinou kladný vztah k přírodě a živým tvorům, naučí se trpělivosti, rozvíjí se komunikace, samostatná práce i práce ve skupině.

Psí tlapky

ČT 14:30-17:00

Věk 10-18

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední místo!

Zájmový útvar je určen dětem od 10 let, které nemohou mít doma pejska, ale chtějí si o nich rozšířit své znalosti či se naučit něco nového. Budou mít možnost navštěvovat psí útulek Max v Prostřední Suché, kde budou chodit venčit pejsky a pomáhat s jejich péčí. Děti se schází s vedoucím na autobusové zastávce u obchodního domu Elan, po dopravě autobusem dojdou do útulku, kde si po dohodě s vedoucím a doporučením pracovníka útulku, vyberou pejsky na venčení. S pejsky pak absolvují vycházku do blízkého okolí. Každý pejsek je jiný a vyžaduje odlišnou péči a přístup. Děti tak získají spoustu zkušeností. S pomocí dobrot pro pejsky, je podle instrukcí vedoucího můžou naučit nějakým základním povelům, pečovat o jejich srst a pohrát si s nimi. Pro děti je velmi přínosná práce s živým tvorem, učí se být trpěliví, důslední a zodpovědní. Po odevzdání pejsků se vrací zpět autobusem. Rozchod a předání dětí probíhá po dojezdu na autobusové zastávce.

Reload and Minecraft I.

ÚT 17:00-19:00

Věk 9-18

1 050 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Reload and Minecraft I: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o IT technologii a již ovládají počítačové základy a také pro ty, kteří projevují zájem o sandboxovou hru Minecraft. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také je návštěva kroužku vede k rozšíření znalostí a vědomostí v oblasti novinek v IT a mobilních technologií. Současně umožňuje kroužek dětem rozšiřovat si vědomosti v sandboxové hře Minecraft. Děti se naučí pracovat na vlastních webových stránkách a rozvíjet svůj zájem v této oblasti. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Reload and Minecraft II.

ST 15:00-17:00

Věk 9-18

1 050 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Reload and Minecraft II: kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o IT technologii a již ovládají počítačové základy a také pro ty, kteří projevují zájem o sandboxovou hru Minecraft. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také je návštěva kroužku vede k rozšíření znalostí a vědomostí v oblasti novinek v IT a mobilních technologií. Současně umožňuje kroužek dětem rozšiřovat si vědomosti v sandboxové hře Minecraft. Děti se naučí pracovat na vlastních webových stránkách a rozvíjet svůj zájem v této oblasti. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Sporťáček I.

PO 15:00-16:00

Věk 4-6

850 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti ve věku 4-6 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také hravým způsobem získají lepší koordinaci, flexibilitu, rovnováhu a správné držení těla. Děti budou cvičit s vlastním tělem, gymnastickými pomůckami, hrát jednoduché pohybové hry nebo si osvojí základy manipulace s míčem. Čekají na ně opičí dráhy, soutěžení a legrace.

Sporťáček II.

PO 16:00-17:00

Věk 4-6

850 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti ve věku 4-6 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také hravým způsobem získají lepší koordinaci, flexibilitu, rovnováhu a správné držení těla. Děti budou cvičit s vlastním tělem, gymnastickými pomůckami, hrát jednoduché pohybové hry nebo si osvojí základy manipulace s míčem. Čekají na ně opičí dráhy, soutěžení a legrace.

Stolní tenis I.

ČT 15:00-16:00

Věk 6-15

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 4 místa

Kroužek je určený pro neregistrované hráče a sportovní nadšence každého věku. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Hravou formou se účastníci naučí základy stolního tenisu a seznámí se s pravidly, které následně uvedou do praxe. Lekce tedy obsahují nácvik základních pravidel stolního tenisu, rozvoj herních dovedností, nácvik čtyřhry i dvojhry, taktiku, zdokonalování techniky úderů.

Stolní tenis II.

ČT 16:00-17:00

Věk 6-15

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určený pro neregistrované hráče a sportovní nadšence každého věku. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Hravou formou se účastníci naučí základy stolního tenisu a seznámí se s pravidly, které následně uvedou do praxe. Lekce tedy obsahují nácvik základních pravidel stolního tenisu, rozvoj herních dovedností, nácvik čtyřhry i dvojhry, taktiku, zdokonalování techniky úderů.

Taekwon-do M. Kudeříkové

PO 15:00-17:00

Věk 8-18

1 050 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Taekwon-do – M. Kudeříkové: výuka bojového umění Teakwon-do je určená pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí seznámit s bojovým uměním. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také si zlepšují svou tělesnou kondici nácvikem bojových „sestav“. Lekce obsahují stretchingová cvičení, úpolová cvičení a hry, silová cvičení, vytrvalostní a rychlostní cvičení, pády, údery, úchopy a spoustu dalších činností. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Taekwon-do Na Nábřeží

ČT 16:00-17:30

Věk 9-17

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Výuka bojového umění Teakwon-do je určená pro holky a kluky od 9-17 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici nácvikem bojových „sestav“. Lekce obsahují stretchingová cvičení, úpolová cvičení a hry, silová cvičení, vytrvalostní cvičení, rychlostní cvičení, pády, údery, úchopy a spoustu dalších činností. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Up&Down ELITE

PO 17:45-18:45, ČT 17:45-18:45

Věk 18-99

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Taneční lekce pro dospělé ve věku od 18 let, určené všem nadšeným tanečníkům, maminkám a tatínkům, kteří nechtějí zůstat jen u podpory svých malých tanečníků, ale rádi se do světa tance pustí naplno s námi. Lekce jsou zaměřeny na základní kroky street dance, vnímání rytmu, kondiční taneční bloky, kardio cvičení, rozvoj flexibility, celkové posílení pohybového aparátu, cvičení na bosu apod. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy, a také poznáš skvělé přátelé.

Up&Down JUNIORS

ÚT 16:00-17:30, ČT 16:00-17:30

Věk 12-15

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Moderní taneční kroužek pro dívky i chlapce, určen pro děti ve věku od 12 do 15 let, které v roce 2024 dovrší maximálně 15 let. Lekce jsou věnované všem tanečním stylům street dance - hip hop, house, dancehall, krump, contemporary, poppin, newjack swing, new style, waack aj. Součástí je i příprava na taneční soutěže a vystoupení. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy, a také poznáš skvělé přátelé.

Up&Down KIDS

PO 14:45-16:15, ST 15:00-16:30

Věk 8-11

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Moderní taneční kroužek pro pokročilé dívky i chlapce, ve věku od 8 do 11 let, které v roce 2024 dovrší maximálně 11 let. Lekce jsou především věnované tanečním stylům street dance, hip hop, old school, hype, house aj. Součástí je i příprava na taneční soutěže, které mají mimo jiné za cíl děti motivovat ve výkonu. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy, a také poznáš skvělé přátelé.

Up&Down MINI KIDS

PO 16:15-17:45, ST 16:30-18:00

Věk 7-11

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Moderní taneční kroužek pro začínající děti ve věku od 7 do 11 let, které v roce 2024 dovrší maximálně 11 let. Lekce jsou především věnované základním krokům hip-hopu, vnímání rytmu a nejjednodušším stylům street dance. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Jedná se o nesoutěžní složku skupiny Up&Down. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy, a také poznáš skvělé přátelé.

Up&Down PŘÍPRAVKA I.

PO 16:15-17:15, ST 16:15-17:15

Věk 4-7

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Taneční přípravka pro ty nejmenší děti předškolního věku, které v roce 2024 dovrší maximálně 7 let. Lekce jsou především věnované základním krokům hip-hopu, vnímání rytmu a nejjednodušším stylům street dance. V lekcích nechybí ani taneční hry, díky kterým se kroužek nestává pouze tréninkem, ale i zábavou. V případě zájmu a po domluvě s rodiči, lze s dětmi nacvičit soutěžní choreografii a prezentovat se tak na soutěžích, které mají mimo jiné za cíl děti motivovat ve výkonu. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Jedná se o soutěžní složku skupiny Up&Down. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátelé.

Up&Down PŘÍPRAVKA II.

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Taneční přípravka pro ty nejmenší děti předškolního věku, které v roce 2024 dovrší maximálně 6 let. Lekce jsou především věnované základním krokům hip-hopu, vnímání rytmu a nejjednodušším stylům street dance. V lekcích nechybí ani taneční hry, díky kterým se kroužek nestává pouze tréninkem, ale i zábavou. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Jedná se o nesoutěžní složku skupiny Up&Down. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy, a také poznáš skvělé přátelé.

Up&Down UNITE

PO 17:15-18:45, ST 17:15-18:45

Věk 13-18

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Moderní taneční kroužek pro dívky i chlapce, ve věku od 13 do 18 let, které v roce 2024 dovrší maximálně 18 let. Lekce jsou věnované všem tanečním stylům street dance - hip hop, house, dancehall, krump, contemporary, poppin, newjack swing, new style, waack aj. Součástí je i příprava na taneční soutěže a vystoupení. Děti a mládež také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy, a také poznáš skvělé přátelé.

Voříšci I

PO 17:30-19:30

Věk 10-18

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Zájmový útvar je určen dětem a mládeži ve věku 10 - 18 let, kteří jsou majiteli pejska a chtěli by svého psího kamaráda naučit novým kouskům, poslušnosti a také si prohloubit znalosti o psech. Děti se naučí s pejskem nové dovednosti, zaměstnají je různými hlavolamy a posílí jejich svaly na různých balančních podložkách a také různým cvičením. To vše se jim může hodit pro zpestření volného času stráveného se psem a taky je to základ pro další psí sporty jako je agility, dogfrisbee, obedience, dogdancing apod. Lekce je rozdělena na několik částí, ve kterých si budou zdokonalovat cviky a triky, které pejsek umí a učit se novým. Budou pracovat individuálně i ve skupině. Děti se naučí svého psa motivovat tak, aby získali jeho pozornost, která je pro toto cvičení důležitá. Pro děti je velmi přínosná práce s živým tvorem, naučí se tak být trpěliví, důslední a zodpovědní, rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Voříšci II

ÚT 15:00-16:30

Věk 10-18

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 4 místa

Zájmový útvar je určen dětem a mládeži ve věku 10 - 18 let, kteří jsou majiteli pejska a chtěli by svého psího kamaráda naučit novým kouskům, poslušnosti a také si prohloubit znalosti o psech. Děti se naučí s pejskem nové dovednosti, zaměstnají je různými hlavolamy a posílí jejich svaly na různých balančních podložkách a také různým cvičením. To vše se jim může hodit pro zpestření volného času stráveného se psem a taky je to základ pro další psí sporty jako je agility, dogfrisbee, obedience, dogdancing apod. Lekce je rozdělena na několik částí, ve kterých si budou zdokonalovat cviky a triky, které pejsek umí a učit se novým. Budou pracovat individuálně i ve skupině. Děti se naučí svého psa motivovat tak, aby získali jeho pozornost, která je pro toto cvičení důležitá. Pro děti je velmi přínosná práce s živým tvorem, naučí se tak být trpěliví, důslední a zodpovědní, rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Všehochuť I.

ČT 16:00-17:00

Věk 3-5

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Všehochuť: je kroužek pro nejmladší děti, ve věku od 3 do 5 let. Nemáte pro děti zatím určité zaměření? Nevadí, v tomto kroužku si ho určitě vyberou. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také si vyzkouší spoustu zájmové činnosti. Budeme sportovat, kreslit, vyrábět, tancovat, soutěžit, zpívat... Lektorka je dlouholetý pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech.

Všehochuť II.

ÚT 17:00-18:00

Věk 3-5

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Obsazeno

Všehochuť: je kroužek pro nejmladší děti, ve věku od 3 do 5 let. Nemáte pro děti zatím určité zaměření? Nevadí, v tomto kroužku si ho určitě vyberou. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také si vyzkouší spoustu zájmové činnosti. Budeme sportovat, kreslit, vyrábět, tancovat, soutěžit, zpívat... Lektorka je dlouholetý pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech.

Základy sebeobrany

ČT 15:00-16:00

Věk 9-15

900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Sportovně zaměřený kroužek pro kluky a holky ve věku od 9 do 15 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici nácvikem prvků a chvatů, které jsou používány při sebeobraně. Lekce tedy obsahují prvky základní sebeobrany použitelné v případě ohrožení, silová cvičení, vytrvalostní cvičení, rychlostní cvičení, pády, údery, úchopy, techniky karate, boxu, juda a základní gymnastiky. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti.

Železniční modeláři

ČT 17:00-19:00

Věk 11-99

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Zájmový útvar je určen dětem od 11 let. Děti se naučí pracovat s nářadím, dozví se, co obnáší práce strojvůdce a vlakového kontrolora. Budou tvořit, doplňovat a upravovat vlakový panel, který je součástí prostoru pro železniční modeláře. Oblíbenou součástí je také provoz a řízení vláčků. Děti se naučí práci s překližkami a balzou, správnému měření, tvorbě nákresů a řezání, smirkování, lakování, zakulacování a moření. Budou pracovat s papírem, skládat, stříhat, malovat, kreslit a lepit. Čeká je práce s doplňky, s barvami, s plastikovými a železničními součástkami. Nedílnou součástí práce v kroužku je čištění, údržba, správné napojení jednotlivých dílů, technika práce a návrhy vlastní dráhy železnice. Děti se naučí pracovat v kolektivu, zvýší si jemnou motoriku, estetické cítění, přesnost a smysl pro detail.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.