Kroužky 2024/2025

Počet nalezených kroužků: 84

3D tisk I. Začátečníci

PO 16:00-17:00

Věk 6-18

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 3 místa

kroužek je určený pro zájemce, kteří se zajímají o 3D tisk a všechny úkony s tím spojené. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Kroužek vede děti k naučení se znalosti v oblasti 3D modelování (kreslení v programu, slicerovaní, tisk na 3D tiskárnách, seznámení s 3D tiskárnou). Děti se naučí pracovat s 3D tiskárnou a všechny své výrobky si následně odnášejí domů. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

3D tisk II. Pokročilý

PO 17:00-19:00

Věk 6-18

1 400 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti 3D tisku a všechny úkony s tím spojené. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Kroužek vede děti k rozšíření znalosti a dovednosti v oblasti 3D modelování (kreslení ve speciálním programu, slicerovaní, tisk na 3D mini i velkých tiskárnách, práce ve speciálním programu pro mini 3D tiskárny, seznámení se s 3D tiskárnou – demolice a konstrukce). Děti se naučí pracovat s 3D tiskárnou a všechny své výrobky si následně odnášejí domů. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Agility

PO 15:30-18:00

Věk 11-20

3 550 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kynologický kroužek je určen dětem od 11 let, které se chtějí věnovat sportu agility nejen rekreačně. Agility povede trenérka Nikola Schovancová. Lekce budou probíhat na kynologickém cvičišti v Horní Suché ( září,říjen a duben až červen), v SVČ Asterix, Na Nábřeží ( listopad, prosinec a za nepříznivého počasí) a měsících leden až březen v hale na umělé trávě v Dobraticích s kvalitním zázemím a vytápěnou místností, kde se děti mohou mezi běhy ohřát. Začátek a konec tréninku je vždy v místě konání. K dispozici budeme mít plně vybavené kvalitní překážky (skokové, slalom, tunely, kruh, zeď, dálka, zónové překážky). Pes musí mít základní poslušnost a musí být ovladatelný. Lekce je rozdělena na několik částí. Začíná se stavbou parkuru či sekvence, poté teorií a naučením trati bez pejska a přípravou na běh - rozcvičení dětí i pejsků. Následuje individuální práce prokládaná pauzami dle potřeb dítěte a psa a končí se úklidem překážek. Děti se naučí při práci se psem samostatnosti, trpělivosti, důslednosti, naučí se pejska správně motivovat. Děti je možno připravit na klubové závody či oficiální zkoušky a závody agility. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 605 466 675.

Agility přípravka

ÚT 15:00-17:00

Věk 11-20

1 560 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Kynologický kroužek je určen dětem od 11 let, které se chtějí seznámit se sportem agility. Agility povede Nikola Schovancová. Lekce budou probíhat v SVČ Asterix, Na Nábřeží nebo za příznivého počasí na Lučině v prostorách pro volný pohyb psů pod letním kinem. Začátek a konec kroužku je vždy v místě konání. Pes musí mít základní poslušnost a musí být ovladatelný. Děti se naučí při práci se psem samostatnosti, trpělivosti, důslednosti, koordinaci pohybů potřebnou k agility. Naučí se pejska správně motivovat, aby získaly jeho maximální pozornost. Díky agility si zlepší fyzickou kondici, rozvíjí se jejich sebedůvěra. Naučí psa odložení na startu, práci na slovní povel, vedení na parkuru apod. K dispozici budeme mít skokové překážky, tunely, slalom. Děti budou mít možnost podívat se, jak probíhají oficiální zkoušky a závody agility, které pořádá klub v Horní Suché. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 605 466 675.

ART přípravka na SUŠ

ČT 16:00-18:00

Věk 9-15

2 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Zájmový útvar pod vedením Tomáše Mendla je určen pro žáky připravující se na talentové zkoušky na střední umělecké školy a také pouze pro zdokonalení se ve výtvarné tvorbě. Seznámíme se s „Perspektivou“, optickým jevem, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Výtvarný program je možno upravit dle zájmu účastníků. Výtvarné dílka si účastníci odnášejí domů. Kapacita ZÚ 8 účastníků.

Asterix Sporťák

PO 17:00-19:00

Věk 8-15

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Zájmový útvar pro žáky 2. - 9. tříd pod vedením externího pedagogického pracovníka. Je to sportovní kroužek v naší tělocvičně. Důraz je kladen na týmovou spolupráci, kamarádství a bezpečnost při dětských sportovních hrách. Je možno hrát - fotbálek, vybíjenou /záchranku/, americkou vybíjenou, florbálek, basket, házenou, opičí dráhu, ringo a jiné. Pevnou obuv, ručník, pitný režim s sebou.

Ateliér radostné tvorby

ST 15:30-17:00

Věk 3-7

2 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 4 místa

Pro děti, žáky, kteří jeví zájem o výtvarnou výchovu a keramiku. Pro děti od 3let s rodičem – 1tř., pod vedením Bc. Beaty Svitačové. ZÚ pro 7 dětí s rodiči umožní seznámení s různými výtvarnými technikami, rukodělnou výtvarnou činností, základy kresby, malby a další.

Badminton I. (začátečníci)

ST 15:00-16:00

Věk 8-12

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro začínající hráče ve věku 8-12 let. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je rozvoj síly, obratnosti, vytrvalosti a postřehu. Hravou formou učíme děti základy badmintonu a jeho pravidla. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, hru a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu, ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton II. (mírně pokročilí)

ST 16:00-17:00

Věk 9-11

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určený pro mírně pokročilé hráče ve věku 9-11 let. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je rozvoj síly, obratnosti, vytrvalosti a postřehu. Hravou formou učíme děti základy badmintonu a jeho pravidla. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, hru a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu, ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton III. (mírně pokročilí)

ÚT 15:00-16:00

Věk 12-15

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro mírně pokročilé hráče ve věku 12-15 let. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je rozvoj síly, obratnosti, vytrvalosti a postřehu. Hravou formou učíme děti základy badmintonu a jeho pravidla. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, hru a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu, ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton IV. (pokročilí)

ST 17:00-18:00

Věk 9-12

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 4 místa

Kroužek je určený pro pokročilé hráče ve věku 9-12 let, kteří už kroužek badmintonu navštěvovali, nebo ovládají alespoň základní pravidla a údery. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a postřeh. Hravou formou rozšiřujeme dovednosti a prohlubujeme základní prvky badmintonu. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, různé hry a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton V. (mírně pokročilí)

ÚT 16:00-17:00

Věk 12-15

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určený pro mírně pokročilé a pokročilé hráče ve věku 12-15 let, kteří už kroužek badmintonu navštěvovali, nebo již ovládají základní pravidla a údery. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Hravou formou rozšiřujeme dovednosti a prohlubujeme základní prvky badmintonu. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, různé hry a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Badminton VI. (velmi pokročilí)

ÚT 17:00-18:00

Věk 13-17

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 3 místa

Kroužek je určený pro velmi pokročilé hráče ve věku 14-17 let, kteří už kroužek badmintonu navštěvovali a velmi dobře ovládají pravidla a údery. Badminton je nejrychlejší raketový sport a patří mezi náročnější sporty. Náplní tréninku je smysluplné trávení volného času, utužování sociálního kontaktu se svými vrstevníky a zároveň je rozvíjena síla, obratnost, vytrvalost a pohyblivost s postřehem. Rozvíjíme již naučené dovednosti a prohlubujeme znalost taktiky badmintonu. Hodinová lekce zahrnuje rozcvičku, nácvik, taktické rozhodování a samotnou hru badmintonu. V rámci spolupráce s jinými organizacemi se děti můžou přihlásit na badmintonové turnaje, které probíhají během školního roku v různých městech. Turnaje mohou děti nejen motivovat ve výkonu ale také je v mnohém posouvat. Kapacita kroužku je omezena na 8 hráčů.

Barevná paleta

ČT 16:30-18:00

Věk 6-9

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Kroužek je určen dětem 6 - 9 let. Máte rádi vůni barev? Rádi malujete obrazy, kreslíte, tvoříte výrobky s různých materiálů a zkoušíte netradiční techniky? Tak jste našli kroužek určený právě pro vás! Přijďte mezi nás a vše si vyzkoušejte společně s kamarády a vedoucí kroužku Mgr. Bohumilou Frejvoltovou.

Creativ keramicko výtvarný

PO 17:00-18:30

Věk 8-15

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Zájmový útvar pod pod vedením Bc.Beaty Svitačové pro děti 2. - 9. tříd. Nový výtvarně- keramický kroužek spojuje výtvarnou a keramickou tvorbu dohromady v pozdějších odpoledních hodinách.

Cvičení rodičů s dětmi M. Kudeříkové I.

ÚT 09:00-10:00

Věk 1-2

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 1 roku do 1,99 let s doprovodem. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou (doprovodem) a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Cvičení rodičů s dětmi M. Kudeříkové II.

ÚT 10:00-11:00

Věk 2-3

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 2 let do 2,99 let s doprovodem. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou (doprovodem) a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Cvičení rodičů s dětmi Na Nábřeží I.

ČT 09:00-10:00

Věk 1-2

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 1 roku do 1,99 let s doprovodem. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou (doprovodem) a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Cvičení rodičů s dětmi Na Nábřeží II.

ČT 10:00-11:00

Věk 2-3

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

jedná se o speciální cvičení pro nejmenší děti, ve věku od 2 let do 2,99 let s doprovodem. Lekce zaměřené na upevňování a podporu vztahové vazby mezi matkou (doprovodem) a dítětem. Lekce probíhají jednou týdně hodinu, což zajištuje dětem pravidelný kontakt se svými vrstevníky a utváří návyk pravidelného cvičení. Hodinová lekce je rozdělená na čtyři části. V první častí se přivítáme a připravíme na cvičení. Druhá část je zaměřená na aktivní pohyb dětí, což je formou takzvané „opičí dráhy“, kde si děti nejenže užijí zábavu, ale také se protáhnou a posílí jednotlivé partie těla. Třetí část je věnována aktivitám, které jsou spojené s využitím různých cvičebních pomůcek, jako jsou například bodybally, karimatky a podobně, které jsou doprovázeny dětskými říkanky. Čtvrtá část je věnována zklidnění, ukončení cvičební lekce a rozloučení. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Cvičeníčko se psy

ST 17:00-19:00

Věk 8-18

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Je určeno pro děti od 8 let, které mají svého pejska, chtějí ho naučit poslušnosti, trikům a mít ho dobře ovladatelného. V lekcích se budou děti se psem věnovat základním povelům poslušnosti jako je přivolání, odložení, pozice sedni, lehni, vstaň, chůze u nohy na vodítku i bez, trikům, posilování na balančních podložkách a mnoha dalším dovednostem. Lekce je rozdělena na dvě části. V první části děti předvedou, co pejsek umí a co jej naučily, důraz je kladen na přesné provedení cviků a zvyšuje se obtížnost. Pracuje se individuálně i ve skupince. Druhá část je věnována teorii, novým cvikům a dovednostem. Děti se naučí pejska správně motivovat, prohloubí si znalosti o psech, chovu, výstavách a psích sportech. Rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Divadelní a dramatický

ST 17:00-18:30

Věk 7-18

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří směřují svůj zájem k herectví a divadelnímu umění. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se v kroužku naučí podporovat pohybovou představivost a improvizaci. Naučíme se rozvíjet verbální, neverbální komunikaci a vyjadřovací schopnosti. Společně si zahrajeme hry a zažijeme spoustu legrace. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Dogdancing

PO 17:30-19:30

Věk 10-18

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Zájmový útvar je určen dětem a mládeži od 10 let, kteří jsou majiteli pejska a zajímá je tento sport, ať už rekreačně nebo by chtěly časem skládat zkoušky či účastnit se závodů. Dogdancing je kynologickou sportovní disciplínou, během které majitel psa se svým čtyřnohým parťákem provádí synchronizovaný pohyb (tanec) na hudební doprovod. Lekce budou zaměřené na zdokonalování cviků a řešení nedostatků u těch starých, tvoření sestav a hudby. Jak propojit jednotlivé triky a jak vnímat hudbu. Budou pracovat individuálně i ve skupince. Pro děti je velmi přínosná práce s živým tvorem, naučí se tak být trpěliví, důslední a zodpovědní, rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Dogfitness

ST 15:30-17:00

Věk 10-18

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Je určeno dětem od 10 let a jejich psům (vhodné pro mladé, ale i starší pejsky a také psí sportovce). Lekce jsou zaměřené na péči o kondici a pohybový aparát psa. Jedná se o cvičení na různých balančních podložkách, které pomáhají k zvýšení fyzické kondice, motoriky, soustředění a obratnosti pejska. Dogfitness je perfektním cvičením pro psí sportovce. Lekce je rozdělena na několik částí. Začíná se rozcvičením psa a následuje práce na balančních podložkách a překážkách. Pracuje se individuálně i ve skupince. Pro děti je práce s živým tvorem velmi přínosná. Učí se být trpěliví, důslední a zodpovědní, naučí se pejska správně motivovat, rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Dřevomodeláři

ST 16:00-18:00

Věk 6-99

1 650 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro všechny zájemce, které baví pracovat se dřevem. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Také se ale naučí zručnosti a budou rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku. V kroužku budeme poznávat různorodé materiály a postupy práce. Budeme rozvíjet manuální zručnost a fantazii. Vyrobíme si výrobky jako např. poličky, hračky, bytové doplňky a další výrobky dle zájmu dětí. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Elektro lego

ÚT 16:00-18:00

Věk 6-18

1 400 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 3 místa

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří rádi staví ze stavebnic lego. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také rozvíjí svou fantazii a kreativní tvoření. Děti začínají sestavováním stavebnic, ale také se mohou naučit motorizaci modelů a základům el. obvodů. Pracují se stavebnicemi jako: Lego EV3, Lego Technic, Makeblock a další. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Hobby Horse

ST 18:00-19:00

Věk 6-15

1 400 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Hobby horsing je sport, který pochází z Finska, kde je znám již pět let. Jedná se o „kreativně“, vesměs ručně, vyráběného plyšového koně na tyči, na kterém tyto děti jezdí, závodí a užívají si legraci. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí základním výcvikům s Hobíky, jako např. cvaly, kroky, pochody, pokyny a další. Děti zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Hra na kytaru

ST 16:00-17:00

Věk 8-15

1 300 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Pod vedením externího pracovníka se seznámíte se základy hry na kytaru. Korpus, krk, kobylka, struny – E, H, G, D, A, E, to jsou základní pojmy nástroje KYTARA. Kapacita ZÚ 7 dětí: 1. - 9. třída ZŠ. S sebou kytaru, přezůvky. Možnost zapůjčení 2 kusů kytar.

Chobot I. (starší děti)

PO 15:00-17:00

Věk 10-18

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Chovatelský kroužek je určen dětem od 10 let se zájmem o zvířata a přírodu. Je rozdělen převážně na tři části. Hlavní náplní bude péče a krmení našich zvířátek a čistění ubikací. Děti se budou starat o morčata, činčily, křečky, králíka, andulky, myšky, potkánky, pískomily a vodní želvy. V první části se mohou se zvířátky pomazlit a naučí se o ně pečovat (vyčesávání srsti, stříhání drápků, koupání činčil a osmáků, čištění ubikací). Druhá část je věnována krmení zvířat. V třetí části si s dětmi zahrajeme nějaké hry nebo se budeme věnovat teorii, kde se dozví vše potřebné k chovu a spoustu zajímavostí týkajících se domácích mazlíčků. S dětmi podnikneme i vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin s plněním úkolů a her s přírodovědnou tématikou. Děti si rozvíjí kladný vztah k přírodě a živým tvorům, učí se zodpovědnosti, trpělivosti, rozvíjí svou komunikaci, samostatnou práci, ale i práci ve skupině.

Chobot II. (mladší děti)

ST 17:00-19:00

Věk 6-9

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Chovatelský kroužek je určen pro děti od 6 do 9 let se zájmem o zvířata a přírodu. Je rozdělen převážně na tři části. Hlavní náplní bude péče a krmení našich zvířátek a čistění ubikací. Děti se budou starat o morčata, činčily, křečky, králíka, andulky, myšky, potkánky, pískomily a vodní želvy. V první části se mohou se zvířátky pomazlit a naučí se o ně pečovat (vyčesávání srsti, stříhání drápků, koupání činčil a osmáků, čištění ubikací). Druhá část je věnována krmení zvířat. V třetí části si s dětmi zahrajeme nějaké hry nebo se budeme věnovat teorii, kde se dozví vše potřebné k chovu a spoustu zajímavostí týkajících se domácích mazlíčků. S dětmi podnikneme i vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin s plněním úkolů a her s přírodovědnou tématikou. Děti si rozvíjí kladný vztah k přírodě a živým tvorům, učí se zodpovědnosti, trpělivosti, rozvíjí svou komunikaci, samostatnou práci, ale i práci ve skupině.

Chobot III. (mladší děti)

ÚT 17:00-19:00

Věk 6-9

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Chovatelský kroužek je určen pro děti od 6 do 9 let se zájmem o zvířata a přírodu. Je rozdělen převážně na tři části. Hlavní náplní bude péče a krmení našich zvířátek a čistění ubikací. Děti se budou starat o morčata, činčily, křečky, králíka, andulky, myšky, potkánky, pískomily a vodní želvy. V první části se mohou se zvířátky pomazlit a naučí se o ně pečovat (vyčesávání srsti, stříhání drápků, koupání činčil a osmáků, čištění ubikací). Druhá část je věnována krmení zvířat. V třetí části si s dětmi zahrajeme nějaké hry nebo se budeme věnovat teorii, kde se dozví vše potřebné k chovu a spoustu zajímavostí týkajících se domácích mazlíčků. S dětmi podnikneme i vycházky do přírody spojené s poznáváním rostlin s plněním úkolů a her s přírodovědnou tématikou. Děti si rozvíjí kladný vztah k přírodě a živým tvorům, učí se zodpovědnosti, trpělivosti, rozvíjí svou komunikaci, samostatnou práci, ale i práci ve skupině.

Chytré hlavičky

ST 16:00-17:00

Věk 6-15

900 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Kroužek je zaměřen k rozvíjení logického myšlení a hledání netradičních řešení. Děti 6 – 15 let se seznámí s principy plošných i prostorových hlavolamů, způsoby jejich řešení a vyrábění. Vyzkouší si také logické a deskové hry, přizpůsobené jejich věku, pro jednoho nebo dva hráče i celou skupinu pod vedením Mgr. Martina Kučery.

Jóga pro děti

PO 17:00-18:00

Věk 7-12

900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Kroužek jógy pro děti je určen všem ve věku od 8 do 12 let. Naučíme se objevovat své tělo, dech i mysl veselým a hravým způsobem. S pomocí jednoduchých her a obrázků děti získají lepší koordinaci, flexibilitu a soustředěnost. Jóga se nezaměřuje na vnější výsledky, soutěžení a na vítězství. Je to tedy vhodný způsob pohybu, po kterém děti nebudou odcházet emočně vypjaté, ale naopak spokojené a uklidněné. Během jógy uvolníme svaly pomocí jógových ásán a na konci hodiny nás vždy bude čekat relaxace.

Keramičtí žížaláci

ÚT 15:00-16:30

Věk 6-15

1 150 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Zájmový útvar pod vedením Tomáše Mendla pro děti 1. - 7. tříd. Naučíte se základní techniky práce s keramickou hlínou, od nejjednodušších technik /nudličková technika, „Žížalky“/po složitější, jako je práce s plátem hlíny/vyvalování, modelování, lepení šlikrem, Po prvním výpalu /tzv.střepu/ pak budete barevně dekorovat výrobek glazurou na keramiku. Výrobky si děti odnáší domů.

Keramika 1

PO 15:00-17:00

Věk 7-14

1 250 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Pro děti 7 - 14 let. Také ti je příjemné pracovat s keramickou hmotou, tvarovat, modelovat vlastnoručně vytvořené misky, talířky, zvířátka, keramické obrazy a pak je nabarvit glazurou nebo dotvořit krásně barevným sklem? Kroužek je právě pro tebe. Spolu s kamarády si vytvoříme dárky a svou vlastní, reprezentativní výstavu pod vedením Mgr. Kristýny Klusové.

Keramika 2

ÚT 16:30-18:00

Věk 4-7

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 3 místa

Pro děti 4 - 7 let. Kroužek je přípravka keramiky pro děti, které se naučí základům keramiky jako je tvarování, modelování, lepení, glazování. Vytvoříme si výrobky z keramiky a pěknou výzdobu svého pokojíčku pod vedením Petry Piontkové.

Keramika 3

ST 15:30-17:00

Věk 5-8

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Pro děti 5 - 8 let. Kroužek je přípravka keramiky pro děti, které se naučí základům keramiky jako je tvarování, modelování, lepení, glazování. Vytvoříme si výrobky z keramiky a pěknou výzdobu svého pokojíčku pod vedením Lenky Švecové.

Keramika 4

ČT 15:00-17:00

Věk 7-14

1 250 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Pro děti 7 - 14 let. Také ti je příjemné pracovat s keramickou hmotou, tvarovat, modelovat vlastnoručně vytvořené mísy, talířky, zvířátka, keramické obrazy a pak je nabarvit glazurou nebo dotvořit krásně barevným sklem? Kroužek je právě pro tebe. Spolu s kamarády si vytvoříme dárky a svou vlastní, reprezentativní výstavu pod vedením Lenky Švecové.

Keramika 5 dospělí

PO 17:00-19:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Tvarování, modelování, glazování pro dospělé keramičky pod vedením Mgr. Kristýny Klusové.

Keramika 6 dospělí

ST 17:00-19:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Tvarování, modelování, glazování pro dospělé keramičky pod vedením Petry Piontkové.

Keramika dospělí

ÚT 17:00-19:00

Věk 18-99

3 500 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Vyzkoušíte si práci s keramickou hlínou od nejjednodušších technik /příprava návrhu výrobku, nudličková technika, práce s plátem, vyvalování, obtiskování, modelování, lepení šlikrem/ po složitější /dekorování glazurou, engobou/. Po druhém výpalu, si výrobky účastníci odnášejí domů. Počet účastníků je omezen na 10.

Keramika ZŠ G.Svobody

ST 14:00-15:30

Věk 6-15

1 150 Kč / rok

ZŠ Gen. Svobody

Volno

Keramický kroužek určený pouze pro děti 1. - 9. tříd navštěvující tyto ZŠ přímo ve výtvarných pracovnách na ZŠ pod vedením Tomáše Mendla, pedagogického pracovníka SVČ Asterix -Havířov. Naučíme se techniky práce s keramickou hlínou, práce s glazurou a engobou. Výtvarné keramické dílka si odnesete po vypálení v elektrické peci domů.

Keramika ZŠ Moravská

ČT 14:00-15:30

Věk 6-15

1 150 Kč / rok

ZŠ Moravská

Volno

Keramický kroužek určený pouze pro děti 1. - 9. tříd daných základních škol, pod vedením Tomáše Mendla, pedagogický pracovník SVČ Asterix -Havířov. Naučíme se techniky práce s keramickou hlínou, práce s glazurou a engobou. Výtvarné keramické dílka si odnesete po vypálení v elektrické peci domů.

Kreslení 3D pery

PO 14:30-16:30

Věk 6-18

1 250 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří rádi kreslí, tvoří, vyrábí a rádi rozvíjí svou tvořivou fantazii. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také rozvíjí svou fantazii, kreativní tvoření a představivost. Děti se naučí pracovat s 3D péry a modelovat. Z kroužku si odnesou spoustu výrobků, od šperků, obrazů, budov, až po nejrůznější dekorace. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Kresleníčko

PO 15:30-17:00

Věk 6-12

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Pro žáky 1. stupně ZŠ, zájmový kroužek nejen ve výtvarné pracovně, pod vedením Bc. Beaty Svitačové. Výtvarný kroužek se převážně věnuje základním výtvarným technikám kresby, malby, kombinovaných výtvarných technik - koláže, společné výtvarné práce aj. S sebou přezůvky, zástěru, pití.

Kreslíme, tvoříme, cvičíme

ST 17:10-18:40

Věk 5-8

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Nemůžete se rozhodnout, co dělat raději? Tak jste našli kroužek určený právě pro vás – pro bezva holky a kluky 5 - 8 let, kteří rádi tvoří z různých materiálů, chtějí si vyzkoušet hravou jógu, kreslit, malovat, tvořit keramiku, cvičit s rehabilitačními míči, hrát hry a hlavně zažít legraci v partě nových kamarádů pod vedením Lenky Švecové.

Kuchtík I. M. Kudeříkové

ST 15:00-17:00

Věk 9-18

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí základy stolování a vaření, základy zdravé výživy, přípravu a úpravu jednotlivých jídel teplé i studené kuchyně, přípravu a pečení moučníků, vyhledávání zakládání receptů a spoustu dalších užitečných činností v kuchyni. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Kuchtík II. M. Kudeříkové

ČT 15:00-17:00

Věk 9-18

1 200 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Děti, které navštěvují tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí základy stolování a vaření, základy zdravé výživy, přípravu a úpravu jednotlivých jídel teplé i studené kuchyně, přípravu a pečení moučníků, vyhledávání zakládání receptů a spoustu dalších užitečných činností v kuchyni. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Kuchtík NN

ČT 16:00-18:00

Věk 9-15

1 200 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Kroužek vaření pro děvčata i chlapce od 9 let. Děti, které navštěvuji tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se děti naučí základy stolování a vaření, základy zdravé výživy, přípravu a úpravu jednotlivých jídel teplé a studené kuchyně, přípravu a pečení moučníků, vyhledávání a zakládání receptů a spoustu dalších užitečných činnosti v kuchyni. Lektorka tohoto kroužku je vystudovaná kuchařka.

Kytara M. Kudeříkové

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-18

1 300 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 2 místa

kroužek je určený pro holky i kluky, jak pro začátečníky, kteří rádi hrají na kytaru, tak také pro pokročilé kytaristy, kteří by se chtěli něčemu přiučit, nebo se rozvíjet dále. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se v kroužku naučí akordy a hrát skladby na kytaru. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Latina tance

ÚT 16:00-18:30

Věk 6-15

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Latinskoamerické tance – pod vedením Kláry Chovančíkové. Bližší informace u Mgr. Lenky Roikové – tel. č.: 603 836 383

Lego robot

ST 16:00-18:00

Věk 6-18

1 400 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o elektroniku a programování lego robotů. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také rozvíjí svou fantazii a kreativní tvoření, a v neposlední řadě se zdokonalují v programování a v práci s elektronikou. Děti si v kroužku budou programovat své roboty a naučí je se pohybovat a zvedat předměty. Pracují se stavebnicemi jako: Lego EV3, Lego Technic, Makeblock a další. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Letečtí modeláři

PO 16:30-18:30

Věk 6-99

1 700 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o létající modely. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se naučí zručnosti a rozvinou svou jemnou i hrubou motoriku. Budou sestavovat skutečně létající modely. Kroužek je určen pro letecké modeláře a to nejen pro začátečníky, ale i pokročilé. Naučíš se pracovat se dřevem (balza, překližka), používat správné nástroje. Sestavíme si funkční modely všech kategorií (házedla, vystřelovadla, volné RC modely). V kroužku si děti také vyzkouší realistický pocit letu na simulátoru pro RC modely. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Liščí doupě

PO 16:10-17:40

Věk 6-9

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Pro děti 6 - 9 let. Přijď mezi nás a vyzkoušej si různé aktivity jako vyrábění z různých materiálů, zajímavé pokusy, pohybové aktivity, příprava jednoduchých jídel, hravou jógu, enkaustiku, kreslení a zábavné hry pod vedením kroužku paní Heleny Hlaváčové.

Malý přírodovědec

ČT 15:30-18:00

Věk 6-15

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Kroužek je určen dětem od 6 let. Spolu pronikneme do světa zvířat a přírody a to v roli chovatele. Naučíme se nové vědomosti o našich i cizokrajných zvířatech, jak o ně poečovat, jak s nimi správně manipulovat a čím jsou v přírodě jedinečná. Podnikneme různé výlety za dobrodružstvím, chovateli různého zaměření (psí útulek, kynologické cvičiště, výstavy zvířat, fauna burza, Mini farma Těrlicko), využijeme svět fantazie k vytváření výrobků z přírodních materiálů (plačí budky, krmítka, herbář). Čeká nás i spousta her, kvízů a soutěží.

Malý školák

ÚT 15:30-17:00

Věk 5-7

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Kroužek je určen pro všechny děti ze školky i školy 5 -7 let, které si chtějí zábavnou formou potrénovat dovednosti k procvičení jemné motoriky, koordinace ruky, oka, úchop tužky, nůžek, malovat, tvořit, cvičit, vyzkoušet hravou jógu a hrát společné hry pod vedením kroužku Lenky Švecové.

Next Aerobic Stylers Junior

ÚT 15:00-16:30, ČT 16:30-18:00

Věk 9-15

1 000 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Next Aerobic Stylers Junior: je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Lektorka je dlouholetý interní pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Next Aerobic Stylers Kids

ST 15:00-16:00

Věk 6-8

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic, určený dětem ve věku od 6 do 8 let. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Next Aerobic Stylers mini I.

PO 15:30-16:30

Věk 3-5

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Lektorka je dlouholetý interní pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Next Aerobic Stylers mini II.

ÚT 16:30-17:30

Věk 3-5

950 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

je tanečně-sportovní kroužek zaměřený na aerobic. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici a rozvíjí pohybové dovednosti formou aerobních choreografií, tréninkem gymnastických prvků a flexibility a v neposlední řadě si také udržují kladný vztah k hudbě a tanci. Lektorka je dlouholetý interní pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Plastikoví modeláři

ST 16:00-19:00

Věk 6-99

1 700 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o modelářství. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Také se ale naučí zručnosti a budou rozvíjet svou jemnou i hrubou motoriku. V tomto kroužku si můžeš vyzkoušet stavbu plastikových modelů letadel, aut, bojové techniky, panoramat. Modely budeme stavět ze stavebnic nebo podle plánků. Dozvíme se i něco z historie letectví a budeme se účastnit soutěží. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Reload and Minecraft I. Začátečníci

ÚT 15:00-17:00

Věk 6-18

1 100 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 2 místa

kroužek je určený pro zájemce, kteří projevují zájem o IT technologii a chtějí se naučit počítačovým základům a také pro ty, kteří projevují zájem o sandboxovou hru Minecraft a chtějí se naučit hru hrát a rozvíjet. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také se v kroužku budou zabývat těmito úkony: procvičování psaní na klávesnici, malování a malování v 3D programu Craft, základní práce s internetem, všeobecný přehled o hardwarech. Současně umožňuje kroužek dětem osvojit si vědomosti v sandboxové hře Minecraft. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Reload and Minecraft II. Pokročilý

ÚT 17:00-19:00

Věk 6-18

1 100 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední místo!

kroužek je určený pro všechny zájemce, kteří projevují zájem o IT technologii a již ovládají počítačové základy a také pro ty, kteří projevují zájem o sandboxovou hru Minecraft. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také je návštěva kroužku vede k rozšíření znalostí a vědomostí v oblasti novinek v sandboxové hře Minecraft. Za pomoci hry Minecraft se děti hravou formou učí různé commandy a jejich formulace, jako například práce s příkazovými řádky, vytváří si vlastní hráčské skiny, pracují s grafickým editorem a tvorbou 3D struktury, dále přetvářejí zvuky hry, učí se programovat v programu Java, v případě zájmu dětí, možnost i práce s AI. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Sporťáček

PO 15:00-16:00

Věk 4-6

900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Kroužek je určen pro děti ve věku 4-6 let. Děti zde budou smysluplně trávit volný čas a utužovat sociální kontakt se svými vrstevníky. Hravým způsobem získají lepší koordinaci, flexibilitu, rovnováhu a správné držení těla. Budeme cvičit s vlastním tělem, gymnastickými pomůckami, hrát jednoduché pohybové hry nebo si osvojíme základy manipulace s míčem. Na děti čekají opičí dráhy, soutěžení a legrace.

Sportík

PO 16:00-17:00

Věk 6-8

900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Kroužek je určen pro děti ve věku 6-8 let (děti, které už navštěvují ZŠ). Je to navazující kroužek na Sporťáčka (4-6 let), ale zároveň můžou přijít i děti úplně nové. Děti zde budou smysluplně trávit volný čas a utužovat sociální kontakt se svými vrstevníky. Hravým způsobem získají lepší koordinaci, flexibilitu, rovnováhu a správné držení těla. Budeme cvičit s vlastním tělem, gymnastickými pomůckami, hrát jednoduché pohybové hry nebo si osvojíme základy manipulace s míčem. Na děti čekají opičí dráhy, soutěžení a legrace.

Stolní tenis

ST 15:00-16:00

Věk 9-15

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 4 místa

Kroužek je určený pro neregistrované hráče a sportovní nadšence stolního tenisu. Děti, které navštěvuji tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky. Hravou formou se účastníci naučí základy stolního tenisu a seznámí se s pravidly, které následně uvedou do praxe. Lekce tedy obsahují nácvik základních pravidel stolního tenisu, rozvoj herních dovedností, nácvik čtyřhry i dvojhry, taktiku, zdokonalování techniky úderů.

Taekwon-do a Chanbara NN

ČT 16:00-17:30

Věk 9-17

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Výuka bojového umění Teakwon-do je určená pro holky a kluky od 9-17 let. Děti, které navštěvuji tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici nácvikem bojových „sestav“. Lekce obsahují strečingová cvičení, úpolová cvičení a hry, silová cvičení, vytrvalostní cvičení, rychlostní cvičení, pády, údery, úchopy a spoustu dalších činností. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxí v této zájmové oblasti. NOVINKA! LETOS BUDE KROUŽEK ROZŠÍŘEN O PRVKY A ZÁPAS CHANBARY.

Taekwon-do M. Kudeříkové

PO 16:30-18:30

Věk 6-18

1 050 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 2 místa

výuka bojového umění Teakwon-do je určená pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí seznámit s bojovým uměním. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také si zlepšují svou tělesnou kondici nácvikem bojových „sestav“. Lekce obsahují stretchingová cvičení, úpolová cvičení a hry, silová cvičení, vytrvalostní a rychlostní cvičení, pády, údery, úchopy a spoustu dalších činností. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Up&Down BABY A

PO 16:45-17:45, ČT 16:45-17:45

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Taneční přípravka pro ty nejmenší předškolní děti ve věku 4 – 6 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině. Lekce jsou především věnované základním krokům hip-hopu, vnímání rytmu a nejjednodušším stylům street dance. V lekcích nechybí ani taneční hry, díky kterým se kroužek nestává pouze tréninkem, ale zábavou. Po domluvě trenéra s rodiči, lze s dětmi nacvičit soutěžní choreografii a prezentovat se tak na soutěžích, které mají mimo jiné za cíl děti motivovat ve výkonu. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérky Izabely Vargy. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down BABY B

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Taneční přípravka pro ty nejmenší předškolní děti ve věku 4 – 6 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině. Lekce jsou především věnované základním krokům hip-hopu, vnímání rytmu a nejjednodušším stylům street dance. V lekcích nechybí ani taneční hry, díky kterým se kroužek nestává pouze tréninkem, ale zábavou. Po domluvě trenéra s rodiči, lze s dětmi nacvičit soutěžní choreografii a prezentovat se tak na soutěžích, které mají mimo jiné za cíl děti motivovat ve výkonu. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérky Adély Čížové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down ELITE

PO 17:45-18:45, ČT 17:45-18:45

Věk 25-99

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Taneční lekce pro dospělé od 25 let, určené všem nadšeným tanečníkům, maminkám a tatínkům, kteří nechtějí zůstat jen u podpory svých malých tanečníků, ale rádi se do světa tance pustí naplno s námi. Lekce probíhají dvakrát týdně po hodině a jsou zaměřeny na základní kroky street dance, vnímání rytmu, kondiční taneční bloky, kardio cvičení, rozvoj flexibility, celkové posílení pohybového aparátu. Součástí je i možná příprava na taneční soutěže a vystoupení po domluvě trenérek s tanečníky. Lekce probíhají pod vedením trenérek Lucie Vachulové a Michaely Klusové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down JUNIORS A

ÚT 16:00-17:30, ČT 16:00-17:30

Věk 12-15

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Poslední 4 místa

Moderní taneční kroužek pro pokročilé dívky i chlapce, určen pro děti ve věku od 12 do 15 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině a půl. Lekce jsou věnované všem tanečním stylům street dance - hip hop, house, dancehall, krump, contemporary, poppin, newjack swing, new style, waack aj. Součástí je příprava na taneční soutěže a vystoupení. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérek Lucie Vachulové a Markéty Baligové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down JUNIORS B

PO 16:15-17:45, ST 15:45-17:15

Věk 12-15

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Moderní taneční kroužek pro začínající a mírně pokročilé dívky i chlapce, určen pro děti ve věku od 12 do 15 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině a půl. Lekce jsou věnované všem tanečním stylům street dance - hip hop, house, dancehall, krump, contemporary, poppin, newjack swing, new style, waack aj. Součástí je i možná příprava na taneční soutěže a vystoupení. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérek Lucie Vachulové a Markéty Baligové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down KIDS A

PO 14:45-16:15, ST 15:00-16:30

Věk 8-11

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Moderní taneční kroužek pro pokročilé dívky i chlapce, určen pro děti ve věku od 8 do 11 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině a půl. Lekce jsou především věnované tanečním stylům street dance, hip hop, old school, hype, house aj. Součástí je i příprava na taneční soutěže, které mají mimo jiné za cíl děti motivovat ve výkonu. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérky Lucie Vachulové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down KIDS B

ÚT 17:00-18:30, ČT 17:00-18:30

Věk 7-11

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Moderní taneční kroužek pro začínající a mírně pokročilé děti ve věku od 7 do 11 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině a půl. Lekce jsou především věnované základním krokům hip-hopu, vnímání rytmu a nejjednodušším stylům street dance. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Jedná se o nesoutěžní složku skupiny Up&Down. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down MINI

PO 16:15-17:15, ST 16:15-17:15

Věk 6-8

1 000 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Moderní taneční kroužek pro pokročilé dívky i chlapce, určen pro děti ve věku od 6 do 8 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině. Lekce jsou především věnované základním krokům tanečních stylů street dance, hip hop, old school aj. Součástí je i příprava na taneční soutěže, které mají mimo jiné za cíl děti motivovat ve výkonu. Děti také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérky Michaely Klusové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Up&Down UNITE

PO 17:15-18:45, ST 17:15-18:45

Věk 14-24

1 100 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Moderní taneční kroužek pro pokročilé dívky i chlapce, určen pro děti a mládež ve věku od 14 do 24 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně po hodině a půl. Lekce jsou věnované všem tanečním stylům street dance - hip hop, house, dancehall, krump, contemporary, poppin, newjack swing, new style, waack aj. Součástí je i příprava na taneční soutěže a vystoupení. Děti a mládež také čeká vystoupení na pololetní a závěrečné akademii pro rodiče a prarodiče, ale také vystoupení na různých akcích. Lekce probíhají pod vedením trenérky Michaely Klusové. Přihlas se a staň se členem rodiny taneční skupiny Up&Down, se kterou zažiješ spoustu zábavy a také poznáš skvělé přátele.

Vlčí doupě

PO 15:00-16:30

Věk 6-9

1 150 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Volno

Kroužek je určený pro bezva kluky a holky 6 - 9 let, kteří mají odvahu vyzkoušet si chlapské práce s nářadím, chtějí zažít pokusy, pracovat na počítači, hrát hry, posilovat, tvořit z různých materiálů, soutěžit a zažít legraci v partě kamarádů pod vedením kroužku paní Mgr. Zuzany Faltýnkové.

Voříšci I. (začátečníci)

ÚT 17:30-19:00

Věk 10-18

1 050 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Zájmový útvar je určen dětem a mládeži ve věku 10 - 18 let, kteří jsou majiteli pejska a chtěli by svého psího kamaráda naučit psím kouskům, poslušnosti a také si prohloubit znalosti o psech. Děti se naučí s pejskem nové dovednosti, zaměstnají je různými hlavolamy a posílí jejich svaly na různých balančních podložkách a také různým cvičením. To vše se jim může hodit pro zpestření volného času stráveného se psem a taky je to základ pro další psí sporty jako je agility, dogfrisbee, obedience, dogdancing apod. Lekce je rozdělena na několik částí, ve kterých si budou zdokonalovat cviky a triky, které pejska budou učit. Budou pracovat individuálně i ve skupině. Děti se naučí svého psa motivovat tak, aby získali jeho pozornost, která je pro toto cvičení důležitá. Pro děti je velmi přínosná práce s živým tvorem, naučí se tak být trpěliví, důslední a zodpovědní, rozvíjí se u nich jemná motorika, komunikace a samostatná práce.

Voříšci II. (pokročilí)

ČT 17:00-19:30

Věk 10-18

1 150 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Přijímáme náhradníky

Zájmový útvar je určen dětem a mládeži ve věku 10 - 18 let, kteří jsou již pokročilí a budou navazovat na již naučené cviky a triky. Svého psího kamaráda budou učit novým kouskům a dovednostem. Děti své pejsky zaměstnají i různými hlavolamy a posílí jejich svaly na různých balančních podložkách. To vše se jim může hodit pro zpestření volného času stráveného se psem a taky je to základ pro další psí sporty jako je agility, dogfrisbee, obedience, dogdancing apod. Budou pracovat individuálně i ve skupině.

Všehochuť I.

ST 16:00-17:00

Věk 3-5

1 000 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Přijímáme náhradníky

Nemáte pro děti zatím určité zaměření? Nevadí, v tomto kroužku si ho určitě vyberou. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také si vyzkouší spoustu zájmové činnosti. Budeme sportovat, kreslit, vyrábět, tancovat, soutěžit, zpívat... Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Všehochuť II.

ČT 15:30-16:30

Věk 3-5

1 000 Kč / rok

středisko M. Kudeříkové

Poslední 2 místa

Nemáte pro děti zatím určité zaměření? Nevadí, v tomto kroužku si ho určitě vyberou. Děti, které navštěvují tento kroužek, smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také si vyzkouší spoustu zájmové činnosti. Budeme sportovat, kreslit, vyrábět, tancovat, soutěžit, zpívat... Lektorka je dlouholetý interní pedagogický pracovník s kvalifikací pro daný druh zájmové aktivity (osvědčení – Metodika pohybových her s dětmi do 2 let, Metodika pohybových her s dětmi od 2 do 3 let, profesní kvalifikace - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, osvědčení instruktor aerobiku, body balance diplom – cvičení na owerballech a bodyballech. Pro více informací: Lenka Byrtusová – pedagogický pracovník odd. MO+TE – 739 669 560.

Výtvarné tvoření ZŠ G. Svobody

ČT 14:00-15:30

Věk 6-10

1 150 Kč / rok

ZŠ Gen. Svobody

Volno

Kroužek je určený žákům 6 - 10 let ZŠ G. Svobody, kteří rádi tvoří z různých materiálů, zkoušejí netradiční techniky, malují, kreslí, vyrábí dekorace do svého pokojíku a rádi zažijí tvořivé řádění přímo ve své škole pod vedením Mgr. Kristýny Klusové

Základy sebeobrany

ČT 15:00-16:00

Věk 7-15

900 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Volno

Sportovně zaměřený kroužek pro kluky a holky ve věku od 8 do 15 let. Děti, které navštěvuji tento kroužek, jednak smysluplně tráví volný čas a utužují sociální kontakt se svými vrstevníky, ale také zlepšují svou tělesnou kondici nácvikem prvků a chvatů, které jsou používány při sebeobraně. Lekce teda obsahují prvky základní sebeobrany použitelné v případě ohrožení, silová cvičení, vytrvalostní cvičení, rychlostní cvičení, pády, údery, úchopy, techniky karate, boxu, juda a základní gymnastiky. Lektor tohoto kroužku je dlouholetý pedagogický pracovník s praxi v této zájmové oblasti.

Železniční modeláři

ČT 17:00-19:00

Věk 11-99

1 150 Kč / rok

středisko Na Nábřeží

Obsazeno

Zájmový útvar je určen dětem od 11 let. Děti se naučí pracovat s nářadím, dozví se, co obnáší práce strojvůdce a vlakového kontrolora. Děti budou tvořit, doplňovat a upravovat vlakový panel, který je součástí prostoru pro železniční modeláře. Oblíbenou součástí je také provoz a řízení vláčků. Děti se naučí práci s překližkami a balzou, správnému měření, tvorbě nákresů a řezání, smirkování, lakování, zakulacování a moření. Budou pracovat s papírem, skládat, stříhat, malovat, kreslit a lepit. Čeká je práce s doplňky, s barvami, s plastikovými a železničními součástkami. Nedílnou součástí práce v kroužku je čištění, údržba, správné napojení jednotlivých dílů, technika práce a návrhy vlastní dráhy železnice. Děti se naučí pracovat v kolektivu, zvýší si jemnou motoriku, estetické cítění, přesnost a smysl pro detail.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.