Novinky

01.06.2021 Spuštěno on-line přihlašování do zájmových útvarů

Od 1. 6. 2021 je spuštěno on-line přihlašování do zájmových útvarů pro školní rok 2021/2022. Budeme se na vás těšit od září v plné síle a s úsměvem na rtech.

29.04.2021 Navýšení kapacity příměstských táborů

U příměstských táborů Kamarádský týden a Máme rádi zvířata byla navýšená kapacita o deset míst.

11.02.2021 Letní táborové pobyty

Od 15. 2. 2021 semůžete přihlašovat na letní táborové pobyty. Více ZDE

Základní informace o ochraně osobních údajů pro mládež

Zdroj: ÚOOÚ Osobní údaje – klíč k Tvému soukromí
Ochrana osobních údajů je věcí každého a každý na ni má právo!
Úřad pro ochranu osobních údajů
 • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů
 • přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona
 • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů
 • připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.
 
Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete, aby bylo známo.
Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší osoby, tedy např.:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození, rodné číslo
 • informace o Vašich zálibách a zvyklostech
 • informace o Vašich majetkových poměrech
 • jaký je Váš životní styl
 • jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.
 
Citlivé údaje
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o:
 • národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
 • politických postojích,
 • členství v odborových organizacích,
 • náboženství a filozofickém přesvědčení,
 
 • zdravotním stavu,
 • sexuálním životu,
 • jedinečných biologických rysů (tzv. biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky).
Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.
 
Chraňte své soukromí i na internetu!
 • Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.
 • Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte, ani kamarádům.
 • Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.
 • Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou.
 • Při používání webové kamery buďte opatrní.
 • Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.
 
Mobilní telefony ve škole
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a §85).