Novinky

11.02.2021 Letní táborové pobyty

Od 15. 2. 2021 semůžete přihlašovat na letní táborové pobyty. Více ZDE

04.01.2021 Uzavření střediska

Vzhledem rozhodnutí vlády je momentáolně činnost kroužků přerušena od 4. 1. do 10. 1. 2020. O změně vás budeme informovat.

21.09.2020 Uzavření heren

Upozornění pro návštěvníky střediska Asterix – SVČ Havířov, p. o., že po dobu zhoršené epidemiologické situace v ČR NEBUDOU herny a otevřené kluby pro děti a mládež do odvolání OTEVŘENY. Děkujeme za pochopení.

Základní informace o ochraně osobních údajů pro mládež

Zdroj: ÚOOÚ Osobní údaje – klíč k Tvému soukromí
Ochrana osobních údajů je věcí každého a každý na ni má právo!
Úřad pro ochranu osobních údajů
 • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů
 • přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona
 • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů
 • připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.
 
Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete, aby bylo známo.
Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší osoby, tedy např.:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození, rodné číslo
 • informace o Vašich zálibách a zvyklostech
 • informace o Vašich majetkových poměrech
 • jaký je Váš životní styl
 • jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.
 
Citlivé údaje
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o:
 • národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
 • politických postojích,
 • členství v odborových organizacích,
 • náboženství a filozofickém přesvědčení,
 
 • zdravotním stavu,
 • sexuálním životu,
 • jedinečných biologických rysů (tzv. biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky).
Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.
 
Chraňte své soukromí i na internetu!
 • Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.
 • Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte, ani kamarádům.
 • Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.
 • Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou.
 • Při používání webové kamery buďte opatrní.
 • Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.
 
Mobilní telefony ve škole
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a §85).