Novinky

19.05.2020 Volná pracovní místa

Pro školní rok 2020/21 hledáme vedoucího pro kroužek Leteckých modelářů – stavba házedel, vystřelovadel , volných a rádiem řízených modelů.

22.01.2020 LÉTO 2020

Připravujeme pro vás nabídku letních pobytových táborů a příměstských táborů 2020. On-line přihlašování bude spuštěno pro pobytové tábory, mimo PMT, od 24. 2. 2020

13.06.2019 Online přihlašování

Na kroužky na školní rok 2019/2020 se mužete přihlásit i přes internet. Více informací najde v záložce “Vstup od klientského centra“.

Základní informace o ochraně osobních údajů pro mládež

Zdroj: ÚOOÚ Osobní údaje – klíč k Tvému soukromí
Ochrana osobních údajů je věcí každého a každý na ni má právo!
Úřad pro ochranu osobních údajů
 • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů
 • přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona
 • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů
 • připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.
 
Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete, aby bylo známo.
Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší osoby, tedy např.:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození, rodné číslo
 • informace o Vašich zálibách a zvyklostech
 • informace o Vašich majetkových poměrech
 • jaký je Váš životní styl
 • jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.
 
Citlivé údaje
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o:
 • národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
 • politických postojích,
 • členství v odborových organizacích,
 • náboženství a filozofickém přesvědčení,
 
 • zdravotním stavu,
 • sexuálním životu,
 • jedinečných biologických rysů (tzv. biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky).
Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.
 
Chraňte své soukromí i na internetu!
 • Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.
 • Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte, ani kamarádům.
 • Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.
 • Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou.
 • Při používání webové kamery buďte opatrní.
 • Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.
 
Mobilní telefony ve škole
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a §85).